1. Czy my się lubimy?

Nie.

2. Kto przy sobie nosi na autobus nie czeka?

Zwykle nie czeka.